Forside

www.ordblind.it

Ordblind og edb - Programmer og udstyr -
Læsning, skrivning og syntesetale

Helt nye muligheder for den ordblinde og den læse- og skrivesvage bruger

Er du læsesvag eller ordblind kan brug af en computer være til stor frustration. Computeren gør nøjagtigt, hvad der står i feltet, og hvad du beder den om. I dag går det lettere: vi har nu adgang til en lang række programmer, der kan hjælpe dig i din hverdag.

Læsning

Er det for svært at læse og skrive?

En løsningsmodel kan være at indskanne tekster og få disse læst højt med en syntetisk stemme.

Du kan også kombinere skannerudstyr og talesynteseprogrammer:

Programmet SecondGuess indeholder en række funktioner som Skærmlæser, Udklipslæser og Penlæser, der gør læsning noget lettere.

Syntesetale og digitaliseret tale

Få teksten læst op med:

Skrivning og ordforudsigelse

Kom hurtigt i gang med at skrive. Børn og voksne med vanskeligheder kan have meget stor glæde og nytte af ordforudsigelses-programmet "Second Guess", der stiller ordforslag og søger at gætte, hvad du vil skrive. Programmet er opbygget over den normale struktur i dansk sætningsopbygning,hvorfor en masse brugbare ord hele tiden vises.
Min erfaring med dette program er meget lovende – også i begynderundervisningen, og hvor det tidligere var helt umuligt at genindlære brugen af et skriftsprog!

Til specialundervisningen er programmet et absolut MUST.

En andet program af lignende type, men med en noget anden funktion, er Iris Ordbank

Programmerne kommer konstant med ordforslag til sætningen. Forslagene kan læses højt og hurtigt indsættes i en tekst.

Hjælpemidler

Let arbejdet ved computeren med det rette værktøj:

Få teksten læst højt via www.adgangforalle.dk
Top | Oversigt | Firmaprofil | Kontakt | KA e-Learning Partner | ©2005-2008 LOGOS-IT
Ordblinde undervisning Skrivestøtte Scan din tekst med C-Pen