Forside

www.ordblind.it

Tale- og læsepædagog Bent Givskov

Hvem er jeg?

Som privatpraktiserende tale- og læsepædagog arbejder jeg med læse- og skrivevanskeligheder for at mindske eller evt. helt fjerne disse.

Mit erfaringsgrundlag er stort og bredt og bygger på mange års praktiske erfaringer dels fra et taleinstitut, dels fra sygehusundervisningen og fra Vejle Fjord Center for Hjerneskade.

Jeg gør udtalt brug af moderne hjælpemidler i min undervisning. Computeren indtager en fremtrædende plads i arbejdet.

Som medlem af Audiologopædisk Forening er jeg underlagt foreningens faglige, etiske regler.

Mit tilbud omfatter undersøgelse og undervisning af børn og voksne i alderen fra 9 år og opefter.

Det er min erfaring, at dette arbejde ofte giver en god effekt, fordi min undervisning er meget målrettet.

En konkret og omhyggelig vejledning til alle aktive samarbejdspartnere er et fast led i mit arbejde.

Jeg tilbyder også at fungere som tilknyttet ekstern fagkonsulent for kommuner. Der kan f.eks. være tale om:

  • Videreuddannelse og supervision af pædagoger og lærere.
  • "Hot-line" ved akutte pædagogiske og læsepædagogiske problemstillinger.

En fast aftale kan sikre en kontinuitet i opkvalificeringen af kommunens egne medarbejdere og højne kvaliteten i løsningen af de daglige opgaver.  

Læs mere om:

Få teksten læst højt via www.adgangforalle.dk
Top | Oversigt | Firmaprofil | Kontakt | KA e-Learning Partner | ©2005-2008 LOGOS-IT
Ordblinde undervisning Skrivestøtte Scan din tekst med C-Pen