Forside

www.ordblind.it

Ordblindhed

At være ordblind er som at cykle i modvind. Man kommer langsomt frem, bliver træt og får mest lyst til at stå af. Og så kører alle andre ubesværet af sted!

Hvad er ordblindhed eller dysleksi?

Ordene ordblindhed eller dysleksi bruges om mennesker, der har svært ved at (lære at) læse og skrive som følge af langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavrækker til sproglyde.

Det er et alvorligt handicap ikke at kunne læse og skrive i et samfund, hvor læse- og skrivekravene er stadigt stigende.

Når et barn ikke kan følge med i den første læse- og skriveundervisning, er der nogen, der tror, at barnet er mindre modent end de andre børn. Men ordblinde eller dyslektikere er som folk er flest. De er lige så vågne og begavede, de er lige så arbejdsomme, de har lige så mange resurser som andre, de ser og hører normalt, og de findes overalt i samfundet.

Ofte - men ikke altid - finder man andre i familien med læsevanskeligheder, en forælder, en bror eller bedsteforældre, som på trods af god begavelse har haft vanskeligt ved at lære at læse og skrive.

Jo før problemerne erkendes og opdages, desto bedre resultater kan der opnås. Selv om det er sværere for ordblinde at lære at læse, så kan det lykkes. Men det kræver en væsentlig større indsats og støtte til at gøre denne indsats.

Tegn på ordblindhed hos børn

Der findes ikke et enkelt tegn, som viser, om et barn er ordblind, men måske:

  • Har barnet tidligt haft sproglige vanskeligheder.
  • Har barnet temmelig svært ved at lære bogstaverne.
  • Læser barnet usikkert og gætter for meget.
  • Læser barnet ikke ordene, men lærer snarere teksten udenad.
  • Prøver barnet også at undgå at læse og skrive.

For at forstå hvad dysleksi eller ordblindhed er, må man vide, hvilke særlige krav det skrevne sprog stiller til den, der skal lære at læse. Ordblinde har svært ved at lære sig at udnytte det alfabetiske system, som vores skriftsprog bygger på.

Ordblindes vanskeligheder virker ofte uventede i forhold til barnets alder og øvrige udvikling. (Kilde - forkortet): Videnscenter for Ordblindhed)

Videnscenter for Ordblindhed har en god oversigt over kendetegn på ordblindhed.

Læs mere om:

Få teksten læst højt via www.adgangforalle.dk
Top | Oversigt | Firmaprofil | Kontakt | KA e-Learning Partner | ©2005-2008 LOGOS-IT
Ordblinde undervisning Skrivestøtte Scan din tekst med C-Pen