Forside

www.ordblind.it

Hjælpemidler

Der findes i dag mange hjælpemidler, som gør det langt lettere at klare både hverdag og skoledag, selv om man er ordblind.

  • Måske har ordblinde børn i skolen slet ikke tid til at vente på, at de kommer i gang med at læse og skrive på egen hånd
  • Hvilken viden går de glip af i ventetiden?
  • Måske kunne de komme i gang langt hurtigere med alle fag, hvis de fik dagens hjælpemidler stillet til rådighed som noget selvfølgeligt
  • Måske orker de ikke at gå til mere specialundervisning.

Et eller flere hjælpemidler kunne være løsningen.

Dagens almindelige hjælpemiddel er en computer med forskelligt tilbehør.

Dette hjælpemiddel burde som noget selvfølgeligt være til rådighed for alle med læse- og/eller skrivevanskeligheder.

  • Computeren kan hjælpe dig med at læse. En tekst indscannes i computeren, og en syntetisk stemme kan læse den højt.
  • Computeren kan hjælpe dig med at stave. Ordforudsigelses-programmer, elektroniske ordbøger m.m. hjælper med at finde det rigtige ord.

Vil du vide mere om hjælpemidler, har Roskilde Amt en fremragende side om dette. Klik her.

Oplæsningsprogrammer

Et oplæsningsprogram læser tekster højt på en computer: tekstdokumenter, e-mails og tekst på internetsider osv. Programmerne kan også læse menuerne og dialogbokse m.m.

Du markerer et ord, en linje eller en sætning og klikker på Kopier, og vælger læses højt. I menuer skal man blot pege med musen på menupunktet for at få det oplæst.

Oplæsning og stemmer

Der findes flere forskellige stemmer til oplæsning. Stemmerne er forskellige i kvalitet. Det er individuelt, hvilken stemme man foretrækker.

Talesyntese

En talesyntese kan oplæse al tekst - også fejlstavede ord. Talesyntesen er i virkeligheden en kunstig stemme, som laves af computeren. Syntesen er baseret på reglerne for dansk udtale. Kvaliteten er betydeligt forbedret i de seneste år.

Digitaliseret tale

Digitaliseret tale er lyd, der er indtalt i programmet - som på en båndoptager. Kvaliteten er i top, men et problem er naturligvis, at ikke alle ord findes i programmet og slet ikke de fejlstavede ord. Den digitaliserede tale CD-ORD består af omkring 100.000 ord optaget med en mikrofon og lagt ind på computeren. Andre ordforudsigelses-programmer leveres med digitaliseret tale (f.eks. Second Guess - SkriveStøtte).

Ordforudsigelses-programmer

Har du problemer med at stave er det en stor hjælp med et ordforslags-program. Programmet følger hele tiden med i, hvad der skrives og kommer løbende med forslag til ord. Forslagene kan læses højt, hvis du har et oplæsningsprogram. Har programmet forslået det rigtige ord, vælges dette med musen eller andet, og bliver automatisk indsat i teksten.

Denne programtype kan bruges meget bredt: i tekstbehandlingsprogrammer, til e-mails og på Internettet, når du søger efter noget bestemt.

Nogle ordforudsigelses-programmer leveres med en digitaliseret tale (f.eks. Second Guess - SkriveStøtte) andre med et talesyntese-program (f.eks. IRIS|Ordbank).

Ordbøger

Ordbøger er et godt supplement, når man skal skrive.

Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog har oplæsning af alle opslagsord. Den er meget velegnet, hvis man har læse- eller stavevanskeligheder, man skal blot klikke på et lyd-ikon ud for hvert ord. Et særskilt oplæsningsprogram er ikke nødvendigt.

Med Politikens NuDansk Ordbog fås også mulighed for en forklaring af ordets betydning - forklaringen kan læses højt (IRIS|Ordbank).

Scanning

En almindelig bordscanner kan indscanne bøger, aviser, breve m.m. til en computer. Teksten kan derefter oplæses med et talesynteseprogram. Siden indscannes som et billede og skal først oversættes til almindelig tekst, før en oplæsning kan finde sted. Et tekstgenkendelsesprogram (OCR-program) anvendes til dette. Programmet leves normalt med scanneren ved køb.

Scannerpen

En scannerpen kan benyttes til at indscanne små mængder tekst: enkelte ord og hele sætninger, der så kan oplæses. Pennen er en god hjælper, hvis der kun er tale om mindre læsevanskeligheder, eller en tekst der ikke kan lægges i en almindelig scanner.

Scannerpennen er lille og handy og kræver kun, at en computer er ved hånden.Brug af pennen kræver lidt øvelse, en lineal er et godt hjælperedskab. Hold den ikke som en kuglepen, men hold den mellem pege- og langfingeren.

Læs mere om:

 

Få teksten læst højt via www.adgangforalle.dk
Top | Oversigt | Firmaprofil | Kontakt | KA e-Learning Partner | ©2005-2008 LOGOS-IT
Ordblinde undervisning Skrivestøtte Scan din tekst med C-Pen